1
Kontakt oss

Det lages avtale mellom bedriften og Personalsykler

2
Bestillingsportal

Bedriftens ansatte bestiller og henter sine personalsykler. I forbindelse med at bestillingen legges inn tegner arbeidstaker en fremleieavtale med sin arbeidsgiver.

3
Lønnsfiler

Personalsykler gir bedriften informasjon om netto lønnstrekk som skal føres inn i lønnssystemet.

Ønsker din bedrift å ta et standpunkt for bærekraft og helse? Tilby ansatte noe som faktisk utgjør en forskjell.

Med Personalsykler kan du som arbeidsgiver gi dine ansatte et klimasmart transportmiddel, en aktivitet og ikke minst et opplæringsverktøy som bidrar til bedre helse og miljø.

Enhver arbeidsgiver, fra små til store bedrifter kan tilby sine ansatte sykler fra Personalsykler. De ansatte signerer en fremleieavtale og aksepterer gjennom denne netto lønnstrekk. Som arbeidsgiver kan selskapet velge å subsidiere deler av, eller hele ytelsen som oppstår gjennom naturalytelser med inntil kr. 5000 i året.

Vi hjelper deg med å få en velfungerende løsning.

 • Bidra til en styrket folkehelse og redusert klimapåvirkning.
 • Et fantastisk tilbud til ansatte gjennom nettolønnstrekk.
 • Ingen ekstra kostnader for bedriften.
 • Styrk din miljøprofil og bli en mer attraktiv arbeidsgiver.
 • Personlig service – Vi håndterer mesteparten av administrasjonen!
Visste du at...
 • Dersom 1 prosent av bilbruken i Norge overføres til sykkel, reduseres bensinforbruket med 55 millioner liter i året, noe som vil redusere utslippene av nitrogendioksid med vel 22.300 tonn. Skal miljømålene nås, må flere endre reisevanene.
 • Sykkelen er det mest energieffektive transportmiddelet som finnes.
 • Det er ofte den raskeste måten å komme seg rundt i byer.
 • Å erstatte andre transportmidler med sykling gir store økonomiske fordeler for den enkelte, bedriften og samfunnet.
 • Sykling gir deg økt ytelse og konsentrasjonsevne.
 • Sykling reduserer sykefraværet og øker forventet levealder.
 • Risikoen for å utvikle diabetes type 2, hjerte- og karsykdommer er mindre vanlig hos personer som sykler.
 • Det er veldig gøy å sykle!

Vanlige spørsmål og svar

Hvordan kan jeg som arbeidsgiver tilby mine ansatte personalsykler?

For å kunne tilby dine ansatte sykler må du som arbeidsgiver tegne en avtale med Personalsykler. Denne avtalen gir deg og dine ansatte muligheten til å bestille sykler fra en av våre leverandører. Ønsker du å tegne en avtale for din arbeidsplass? Kontakt oss gjerne via skjemaet på nettsiden, eller via e-post.

Hva koster det oss som arbeidsgiver?

Å tilby sykler til ansatte innebærer ingen ekstra kostnader for arbeidsgiver. Noen arbeidsgivere velger å subsidiere tilbudet for å stimulere til bruk av sykkel ytterligere. Subsidieringen er en investering i sunnere og mer produktive ansatte. Tjenesten er også med på å beholde og tiltrekke ansatte.

Hva innebærer det å tilby sine ansatte personalsykler?

Ansatte får en svært aktuell og verdsatt fordel, samtidig som arbeidsgivere tar et standpunkt for bærekraft og helse. Mange bedrifter søker med lys og lykter etter konkrete verktøy for sitt bærekraftsarbeid, dette er et slikt.

Hvordan fungerer selve bestillingen?

Den ansatte bestiller selv sykkel gjennom vår portal. Når syklene bestilles gir vi arbeidsgiver informasjon om alle trekk som skal håndteres ovenfor den ansatte. Når avtalen er påbegynt vil dere bli fakturert månedlig gjennom avtaleperioden.

Blir det mye administrasjon for oss som arbeidsgivere?

Nei, tjenesten innebærer svært lite administrasjon. Vi i Personalsykler tar oss av mesteparten.

Kom i kontakt med oss